06 518 814 67
Mr. Bookkeeper - Belastingaangifte

Nieuws

Nieuws

Hoe voordelig is het nog om een praktijk-BV te hebben?

Vanaf 2023 gaat uw BV aanzienlijk meer vennootschapsbelasting betalen. Ook voor u als dga stijgt de belastingdruk. Is een BV in 2023 dan nog wel (fiscaal) aantrekkelijk en waar hangt dit vooral van af?

Keuze.

Als u structureel een hoge winst maakt, komt vroeg of laat de vraag op of u uw praktijk zou moeten inbrengen in een BV. Of dit in uw geval ook zo is, hangt af van de omstandigheden. Met ingang van 2023 verandert er fiscaal het een en ander, waardoor een BV in veel gevallen minder aantrekkelijk wordt, zeker ook voor beroepsbeoefenaren. Waar moet u nu rekening mee houden?

Vennootschapsbelasting

Aanpassingen.

De vennootschapsbelasting (Vpb) stijgt in de eerste schijf van 15 naar 19%, terwijl het tarief in de tweede schijf 25,8% blijft. Maar dat is nog niet alles: de eerste schijf wordt ook nog eens ingekort van € 395.000 naar € 200.000. Daardoor wordt de winst tussen

€ 200.000 en € 395.000 belast tegen 25,8% in plaats van 15%.

Gebruikelijk loon.

Ook het gebruikelijk loon voor u als dga verandert. Vanaf 2023 moet u een salaris ontvangen dat ten minste gelijk is aan dat van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. In 2022 mag u hier nog 25% onder zitten (dit is het zogenaamde ‘doelmatigheidsmarge’), maar dit marge vervalt in 2023. Kortom: als u als medisch specialist in een ziekenhuis € 200.000 kunt verdienen, stijgt het gebruikelijk loon van € 150.000 naar

€ 200.000.

Gezamenlijke belastingdruk

Aanmerkelijkbelangheffing.

Als u dividend opneemt, betaalt u hierover belasting in box 2, de zogenaamde ‘aanmerkelijkbelangheffing’ (ab-heffing). Dit tarief blijft in 2023 nog gelijk, namelijk 26,9%. Het gezamenlijke tarief, namelijk de Vpb over de winst van de BV en de belasting in box 2 over de aanmerkelijkbelangwinst, stijgt in 2023 van 37,87 naar 40,79%. Dit geldt voor de eerste € 200.000 aan winst, daarboven bedraagt de gezamenlijke belastingdruk 45,76%.

Ook IB-ondernemer betaalt meer

Maar ook als u uw praktijk als eenmanszaak of maatschap exploiteert, gaat u vanaf 2023 meer inkomstenbelasting betalen, vooral door de lagere zelfstandigenaftrek. In 2023 gaat deze van € 6.310 naar € 5.030, tot uiteindelijk € 900 in 2027. Bovendien kan de aftrek nog maar verrekend worden tegen maximaal 36,93% in plaats van 40% in 2022. Daarnaast verdwijnen de oudedagsreserve en de middelingsregeling. Wat dit concreet voor u betekent, hangt natuurlijk af van uw situatie.

Wat betekent dit voor u?

IB-ondernemer.

Bij een winst van € 200.000 betaalt een IB-ondernemer in 2023 € 77.880 aan inkomstenbelasting tegen € 77.001 in 2022.

Praktijk-BV.

Heeft u een praktijk-BV, dan is het verschil groter. Bij dezelfde winst, een gebruikelijk loon van € 48.000 en het uitdelen van alle winst, betalen u en uw BV in 2023 samen € 73.788 aan belasting tegen € 70.443 in 2022. De BV is in dit voorbeeld ook volgend jaar nog aantrekkelijk, maar bij een hoger gebruikelijk loon kan dit al snel anders

liggen. Let op. Deze uitkomst wordt sterk bepaald door het erg lage gebruikelijk loon.

Niet alleen goed rekenen.

Bij een winst van meer dan € 200.000 is de gezamenlijke belastingdruk zelfs hoger dan voor de IB-ondernemer. Tip. Als u een BV heeft, kunt u het moment van belastingbetaling over de ‘overwinst’ sturen. Of u wel of niet met uw praktijk de BV in moet gaan, vergt het nodige rekenwerk, waarvoor u onze rekentool kunt

gebruiken. Let op. Besteed voldoende aandacht aan niet-fiscale argumenten.

Door de hogere tarieven in de vennootschapsbelasting vanaf 2023 is een BV minder snel aantrekkelijk. Houd er ook rekening mee dat u een hoger bedrag aan gebruikelijk loon in aanmerking moet nemen.

Hoe voordelig is het nog om een praktijk-BV te hebben - Mrbookkeeper.nl
WhatsApp whatsapp