06 518 814 67
Mr. Bookkeeper - Belastingaangifte

Nieuws

Nieuws

IB-aangifte 2020 tijdig gedaan, maar iets vergeten?

Stel, u of uw partner zaten niet in de uitstelregeling voor de aangifte inkomstenbelasting 2020. Daarom heeft u keurig op tijd online aangifte gedaan. Daarna komt u erachter dat u iets vergeten bent of over het hoofd heeft gezien. Wat nu?

Oeps … U heeft de aangifte inkomstenbelasting 2020 verzonden en u heeft een fout gemaakt of u bent iets vergeten toe te passen. Kunt u de aangifte nog wijzigen en zo ja, hoe doet u dat?

Zolang de aanslag IB 2020 nog niet onherroepelijk vaststaat, kunt u de aangifte online gewoon weer wijzigen. Op het moment dat de aanslag IB over 2020 onherroepelijk vaststaat, krijgt u te maken met de regels van de ambtshalve vermindering. Dit houdt in dat het dan niet meer mogelijk is om in alle gevallen de aangifte IB te wijzigen.

Geen paniek, u handelt als volgt …

Zes weken na dagtekening. Zolang de aanslag IB 2020 nog niet onherroepelijk vaststaat, kunt u de aangifte online gewoon weer wijzigen. Een aanslag staat onherroepelijk vast indien de termijn voor bezwaar, beroep en cassatie is verstreken. Deze termijn verstrijkt zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag.

Termijn is verstreken. Op het moment dat de aanslag IB over 2020 onherroepelijk vaststaat, krijgt u te maken met de regels van de ambtshalve vermindering (art. 9.6 Wet IB 2001)  . Dit houdt in dat het niet meer mogelijk is om in alle gevallen de aangifte IB te wijzigen.

Geen ambtshalve vermindering. Zo zal de inspecteur onder andere geen ambtshalve vermindering meer verlenen indien er vijf jaren zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft of indien u niet tijdig een beroep heeft gedaan op een fiscale faciliteit.

Voorbeeld. In 2020 is het nog mogelijk om een aanslag over het belastingjaar 2015 ambtshalve te verminderen. Voor het belastingjaar 2014 bent u te laat.

Zelf checken of uw adviseur raadplegen. Voor een compleet overzicht van situaties waar ambtshalve vermindering niet is toegestaan, verwijzen wij u naar artikel 45aa van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 of naar uw adviseur.

Fiscale faciliteit

Een fiscale faciliteit is een regeling waarvoor u kunt kiezen om toe te passen, zoals de investeringsaftrek, de toevoeging aan de oudedagsreserve of de verdeling van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen tussen u en uw fiscale partner. Op grond van artikel 45aa (onderdeel d Uitv reg IB 2001) zijn deze fiscale faciliteiten uitgesloten voor ambtshalve vermindering. Tip 1. Fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en stakingsaftrek, zijn niet uitgesloten voor ambtshalve vermindering. Tip 2. Voor de investeringsaftrek geldt echter een uitzondering. Indien u in een bepaald jaar vergeten bent om bij de aangifte te kiezen voor investeringsaftrek, kunt u ondanks dat de aanslag over dat jaar onherroepelijk vaststaat, alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering.

Daarbij geldt dat de termijn aanvangt na het einde van het jaar waarin de investeringsaftrek in aanmerking had kunnen worden genomen, ook al vond de investering in een eerder jaar plaats (BLKB 2014/106M) .

Inkomensbestanddelen u en uw partner

Indien u bij de aangifte IB gemeenschappelijke inkomensbestanddelen (zoals de persoonsgebonden aftrek, het belastbare inkomsten uit eigen woning, de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen of de geheven dividendbelasting) heeft verdeeld tussen u en uw fiscale partner, kunt u de aangifte wijzigen tot op het moment waarop uw aanslag en die van uw fiscale partner onherroepelijk vaststaan (art. 2.17 lid 4 Wet IB 2001) . Indien er sprake is van de vermindering van een onherroepelijke aanslag, zal de inspecteur het verzoek beoordelen. Hij hoeft dus niet akkoord te gaan met het verzoek.

IB-aangifte 2020 tijdig gedaan, maar iets vergeten - Mrbookkeeper.nl
WhatsApp whatsapp