06 518 814 67
Mr. Bookkeeper - Belastingaangifte

Nieuws

Nieuws

Medewerkers uit het buitenland

De juiste mensen vinden voor uw praktijk is lastig. De 30%-regeling kan u helpen om goed personeel uit het buitenland aan te trekken.

Aantrekkelijke voorwaarden

Door de 30%-regeling kunt u nieuwe ‘buitenlandse’ werknemers (kennismigranten) goede voorwaarden aanbieden. U mag namelijk aan deze kennismigranten een onbelaste vergoeding van 30% betalen. Dit vanwege ‘extraterritoriale kosten’, zoals verhuiskosten en extra kosten voor het verblijf in Nederland. De omvang van deze kosten hoeft niet te worden aangetoond. Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken moet:

  • de werknemer bij u in dienst zijn;
  • de werknemer beschikken over een ‘specifieke deskundigheid’;
  • de werknemer voldoen aan de definitie van ‘ingekomen werknemer’;
  • de Belastingdienst een beschikking hebben afgegeven, waaruit blijkt dat u van de 30%-regeling gebruik kunt maken.

Specifieke deskundigheid

Voor het aantonen van de specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm die ieder jaar wordt geïndexeerd. In 2022 is er sprake van een specifieke deskundigheid als uw werknemer een belastbaar jaarloon heeft van minimaal € 39.467.

Schaarste

Soms moet de kennismigrant niet alleen aan de inkomensnorm voldoen, maar ook aan het schaarste vereiste: de gevraagde deskundigheid is nauwelijks te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt (denk bijv. aan tandartsen).

Ingekomen werknemer

‘Ingekomen werknemers’ zijn werknemers die naar Nederland komen om hier te werken. Hieronder vallen ook inwoners van de BES-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Let op. Werknemers die minder dan 150 km van de grens wonen, zijn niet ‘ingekomen’.

Beschikking Belastingdienst

Als u gebruik wilt maken van de 30%-regeling, moet u een beschikking bij de belastingdienst aanvragen. Beschikkingen voor de 30%-regeling hebben met ingang van 2019 een looptijd van maximaal vijf jaar.

Ook voor werknemersverzekeringen

Als uw ‘buitenlandse’ werknemer in Nederland verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, hoeft u over de onbelaste 30% geen premies werknemersverzekeringen te berekenen. Kunt u voor uw praktijk geen mensen vinden, dan kan de 30%-regeling u mogelijk helpen. U kunt gegadigden op een fiscaal voordelige wijze een interessant aanbod doen.

Medewerkers uit het buitenland - Mrbookkeeper.nl
WhatsApp whatsapp