06 518 814 67
Mr. Bookkeeper - Belastingaangifte

Nieuws

Nieuws

Uw bedrijfssituatie zelf financieel eens op een rijtje zetten?

Voor een goede financiële doorlichting van uw onderneming kijkt u niet alleen naar de actuele situatie, maar ook naar de toekomstverwachtingen en naar de mogelijkheden.

Vooral in tijden van crisis is het slim om de financiële situatie van uw onderneming in kaart te brengen: de actuele situatie 2020 en uw toekomstverwachtingen. Een stappenplan en gratis tools helpen u daarbij. Hoe nu verder?

Eind 2020. Het is slim om van tijd tot tijd de balans binnen uw onderneming op te maken. Hoe sta ik ervoor? Wat kan ik verwachten en wat moet ik daarvoor doen? Dat geldt voor goede tijden en voor tijden dat het minder gaat.

Stap 1: hoe sta ik ervoor?

De jaarcijfers zijn een momentopname. Deze vertellen u alleen maar wat de situatie op 31 december was. Hoe u er op dit moment voorstaat, moet u zelf of samen met uw boekhouder/adviseur boven water halen.

Stap 2: wat kan ik verwachten?

Als ondernemer zit u niet snel in zak en as. U denkt in mogelijkheden en kansen en bent positief ingesteld. Toch zult u een realistisch toekomstbeeld moeten schetsen. Schat voor de nabije toekomst in wat de verwachte omzet, de komende uitgaven en andere verplichte uitgaven zullen zijn. Ook daarbij kan uw adviseur u van dienst zijn. Onze liquiditeitsbegroting helpt u met het inschatten en volgen van uw inkomsten en uitgaven.

Stap 3: hoe kan ik verbeteren?

Wat bepaalt het resultaat? De drie belangrijkste factoren die het resultaat van een onderneming bepalen zijn: omzet, kosten en capaciteit.

Resultaatbepalers. In stap 3 moet u zich afvragen hoe u snel op deze resultaatbepalers invloed kunt uitoefenen. Denk aan meer klanten, meer omzet, maar juist ook aan het verhogen van de prijzen. Over kosten besparen heeft u waarschijnlijk al lang nagedacht (ook over de inkoopprijzen?), maar heeft u ook al actie ondernomen? Capaciteit gaat over bezetting, productiviteit en doeltreffendheid. Let op.

Vaak wordt hier te makkelijk over gedaan en wordt er te veel gefocust op omzet en kosten.

Nieuw, Geldfit Zakelijk. Sinds kort bestaat er de website Geldfit Zakelijk: h ttps://geldfit.nl/zakelijk Hier kunt u gratis een online test doen. Men zegt dat u hiermee direct inzicht krijgt in hoe u er financieel voorstaat, maar dat is erg veel gezegd. U krijgt wel een beeld van punten waar u aandacht aan moet gaan besteden. Deze korte test start met acht ja-neevragen en afhankelijk van uw antwoorden krijgt u nog een aantal vragen te beantwoorden. Het advies dat u krijgt, bestaat uit online tips of hulp bij u in de buurt. Denk hierbij aan onder andere de Kamer van Koophandel, de gemeente, het Nibud voor ondernemers en verwijzingen naar regelingen van de Belastingdienst.

Uw bedrijfssituatie zelf financieel eens op een rijtje zetten - Mrbookkeeper.nl
WhatsApp whatsapp