06 518 814 67
Mr. Bookkeeper - Belastingaangifte

Nieuws

Nieuws

Prinsjesdag 2020: wat zijn de gevolgen voor de ZZP’er in 2021?

Een aantal wijzigingen hebben gevolgen voor ZZP’ers in 2021. In dit artikel geven we je een samenvatting van alle gevolgen van Prinsjesdag 2020 voor de ZZP’er in 2021. Zo weet jij alvast wat jij in het nieuwe jaar kunt verwachten.

Verlaging belastingtarief inkomstenbelasting

Als jij jaarlijks minder dan €68.507 aan inkomen hebt dan gaat het belastingtarief dat je betaalt omlaag. In de oude situatie betaalde je nog 37,35% belasting over je inkomsten, in de nieuwe situatie zal dat 37,1% worden. Dit is dus van toepassing in je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Als je meer verdient dan dit bedrag dan blijven de belastingpercentages hetzelfde.

Groter heffingsvrij vermogen voor sparen en beleggen

Wanneer je geld spaart of bijvoorbeeld belegd dan valt dit onder je vermogen. Als ZZP’er kan dit bijvoorbeeld een manier zijn om voor je pensioen te sparen. Over je vermogen betaal je ook inkomstenbelasting in de zogenaamde ‘Box 3’. Hoe dat precies zit lees je in deze blog. Voordat je belasting betaalt is er echter eerst een heffingsvrij vermogen. Over dat gedeelte van je gespaarde en belegde geld hoef je nog geen belasting te betalen. Het heffingsvrije vermogen was tot nu toe iets meer dan €30.000. Dat zal in 2021 worden verhoogd naar €50.000 als je geen fiscaal partner hebt, of €100.000 met een fiscaal partner.

Direct gevolg voor ZZP: verlaging van de zelfstandigenaftrek

Als je voldoet aan het urencriterium dan heb je mogelijk recht op de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek wordt langzamerhand afgebouwd. In de oude plannen zou de zelfstandigenaftrek worden afgebouwd naar €5.000 in 2028. Er is nu aangekondigd dat de regeling verder zal worden afgebouwd naar €3.240. Dat betekent concreet voor 2021 dat de zelfstandigenaftrek €6.670 zal bedragen, waar dit in 2020 nog €7.030 is.

Wijzigingen voor autobelasting

Wanneer je een auto op de zaak hebt gaan er een aantal zaken wijzigen. In de nieuwe situatie wordt de bijtelling bepaald aan de hand van aangescherpte grenzen voor de CO2-uitstoot van je auto. Op deze pagina kun je zien wat dat voor jouw auto betekent. Daarnaast zal extra worden gestimuleerd om een zonnecelauto aan te schaffen. Voor elektrische auto’s met zonnepanelen geldt vanaf 2021 een korting op de bijtelling over de hele catalogusprijs, ongeacht de hoogte van de catalogusprijs.

Verhoging van de arbeidskorting en algemene heffingskorting

In Nederland krijg je korting op je inkomstenbelasting op het moment dat je werkt. Dat noemen we ook wel arbeidskorting. Deze korting gaat in 2021 omhoog. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat je weer minder inkomstenbelasting gaat betalen. Daarnaast gaat ook de algemene heffingskorting omhoog voor de lagere inkomens. De algemene heffingskorting is een vergelijkbare korting op de inkomstenbelasting, alleen deze geldt voor iedereen (ook voor niet-werkenden). De heffingskorting gaat alleen omhoog voor mensen met een inkomen lager dan €68.507 per jaar.

Verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Wanneer je kinderen hebt die jonger zijn dan 12 jaar dan heb je over het algemeen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Afgerond ook wel de IACK genoemd. Het aantal personen die voor deze korting in aanmerking komt is toegenomen, waardoor er is besloten om de maximale korting met €113 te verlagen.

Geen overdrachtsbelasting meer voor jonge starters, beleggen in woning wordt duurder
Als je een woning koopt dan moet je daar normaal gesproken overdrachtsbelasting over betalen. Deze bedraagt 2% van de aankoopprijs. Omdat het voor starters op dit moment erg lastig is om de (koop)woningmarkt te betreden komen ze je vanaf 2021 tegemoet. De overdrachtsbelasting komt namelijk te vervallen voor mensen tussen de 18 en 35 jaar oud en die starter zijn op de woningmarkt. Voor doorstromers blijft wel de reguliere overdrachtsbelasting gelden. Daarnaast wordt de overdrachtsbelasting voor mensen die een woning kopen als beleggingsobject verhoogd naar 8%.

Bron: https://paperdork.nl/prinsjesdag-2020-gevolgen-zzp-2021/

Prinsjesdag 2020 wat zijn de gevolgen voor de ZZPer in 2021 - Mrbookkeeper.nl
WhatsApp whatsapp