06 518 814 67
Mr. Bookkeeper - Belastingaangifte

Nieuws

Nieuws

Welke studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar voor de ondernemer, dga en werknemers?

Ondernemers, maar ook hun personeel, moeten constant bijblijven in hun vakgebied. Soms moet er ook nieuwe vakkennis worden opgedaan, zodat men zich verder kan ontplooien.

Maar hoe zit het fiscaal met dergelijke kosten?

Stilstand is achteruitgang, dus doet u er alles aan om in uw vakgebied bij te blijven en wellicht soms zelfs om extra activiteiten te kunnen ontplooien met het oog op de toekomst. Maar welke fiscale aspecten zijn daarbij van belang voor de zelfstandig ondernemer in de inkomstenbelasting, de dga en personeel? Waar moet u op letten en wat vond de rechter onlangs?

Kennis op peil houden

Voor studiekosten van de zelfstandig ondernemer is van belang of deze worden gemaakt voor het op peil houden van de huidige vakkennis, bijv. de belastingadviseur die een cursus volgt om van de huidige fiscale regels op de hoogte te blijven. Zulke kosten zijn aftrekbaar.

Ook voor urencriterium!

Ook tellen de gemaakte uren mee voor het zogenaamde ‘urencriterium’. Voor een aantal fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, is voor de zelfstandig ondernemer namelijk vereist dat hij jaarlijks minstens 1.225 uren in zijn bedrijf werkzaam is. Studie-uren voor het op peil houden van de vakkennis tellen mee voor het aantal uren. Dit is onlangs nog bevestigd door Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2022:4116) .

Nieuwe vakkennis.

De zelfstandig ondernemer die studeert om nieuwe vakkennis op te doen, kan deze kosten niet van de winst aftrekken. Denk aan de hiervoor genoemde belastingadviseur die een studie gaat volgen om in de toekomst andere werkzaamheden te kunnen gaan verrichten. Voor deze kosten kan hij wellicht wel in aanmerking komen voor het nieuwe STAP-budget, dat in de plaats is gekomen van de aftrek van scholingskosten.

Let op. De aan deze studie bestede uren tellen bovendien niet mee voor het urencriterium, zoals ook bleek in de genoemde rechtszaak. Wat speelde er?

Voetreflex naast pedicure.

In de betreffende zaak had een pedicure na haar opleiding een opleiding inzake VoetreflexPlus gevolgd. De rechtbank was van mening dat dit niet kon worden aangemerkt als een cursus om de bestaande vakkennis op peil te houden. Het betrof nieuwe vakkennis en daarom telden deze uren niet mee voor het urencriterium.

En de dga of uw personeel dan?

Als dga bent u in fiscaal opzicht werknemer. Daarom gelden voor een dga op dit gebied dezelfde regels als voor een werknemer. Deze komen erop neer dat de kosten van een studie die nodig is voor het werk, belastingvrij kunnen worden vergoed. Denk aan de kosten van cursussen, congressen en vakliteratuur. Ook de kosten van een studie waarmee men zich persoonlijk wil ontwikkelen, zijn onder voorwaarden belastingvrij te vergoeden. Denk aan lesgelden of aan de kosten van studieboeken. Vereist is dat de kosten niet al door een ander worden vergoed, de studie of opleiding gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst en dat de werkgever de vergoeding verstrekt of toezegt voor het einde van het kalenderjaar waarin de kosten worden gemaakt.

Belast of werkkostenregeling?

Wordt er niet aan genoemde eisen voldaan, dan is een vergoeding belast. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u de vergoeding ook onderbrengen in de werkkostenregeling. De vergoeding blijft dan onbelast, maar komen uw vergoedingen en verstrekkingen boven de vrije ruimte uit, dan betaalt u 80% belasting via de eindheffing.

Maak als zelfstandige onderscheid in studiekosten die al dan niet gemaakt worden om uw huidige vakkennis op peil te houden. Is dit niet het geval, dan zijn ze niet aftrekbaar van de winst en tellen ze niet mee voor het urencriterium.

Welke studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar voor de ondernemer, dga en werknemers - Mrbookkeeper.nl
WhatsApp whatsapp