06 518 814 67
Mr. Bookkeeper - Belastingaangifte

Nieuws

Nieuws

Geen naheffing bij belastingaangifte zonder eHerkenning

Als u bijv. tegenwoordig aangifte voor de loonheffingen wilt doen, bent u verplicht om hiervoor eHerkenning te gebruiken. Maar wat nu als u dit niet doet? Wat beslisten de rechters hier onlangs over en wat kunt u ermee? Digitalisering betekent ook dat wie tegenwoordig aangifte voor de loonheffingen wil doen, verplicht is om gebruik te maken van eHerkenning. Maar wat nu als u weigert om op deze wijze aangifte te doen?

eHerkenning

eHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Ook de Belastingdienst maakt er gebruik van voor de aangifte vennootschapsbelasting en de aangifte loonheffingen. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en eHerkenning moet worden aangeschaft bij een commerciële partij.

Betalen voor aangifte?

Uw collega van mening dat het doen van aangifte kosteloos dient te zijn. Voor het verplicht invullen van de aangifte loonheffingen met gebruik van eHerkenning, bestaat volgens uw collega geen wettelijke basis. Hij had daarom in 2020 geen aangifte gedaan. Deze had op 30 september van dat jaar binnen moeten zijn en dus werd hem prompt een naheffingsaanslag opgelegd. Daarom stapte de man naar de rechter.

Geen wettelijke basis

De rechters stelden vast dat uw collega in 2020 alleen door middel van eHerkenning aangiften loonheffingen kon indienen. Zodoende had hij niet langer de mogelijkheid om dit via een wachtwoord en inlognaam te doen. Volgens de rechters had uw collega wel de wil om aangifte te doen, maar was dit zonder eHerkenning niet mogelijk. Vervolgens concludeerden de rechters dat de overheid op dit moment nog niet de mogelijkheid heeft om het gebruik van eHerkenning te verplichten. De reden hiervoor is dat de wettelijke basis ontbreekt (ECLI:NL:RBGEL:2022:394).

Privacy voorop

De wettelijke basis voor het gebruik van eHerkenning zal voort moeten vloeien uit de ‘Wet digitale overheid’. Het wetsvoorstel hiertoe is echter nog niet in werking getreden. De invoering ervan is namelijk vertraagd, omdat de Eerste Kamer de privacybescherming onvoldoende vond. Daarom moet het wetsvoorstel worden aangepast, waarna opnieuw eerst de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer ermee in moeten stemmen. Dit kan nog wel enige maanden duren en ondanks het feit dat volgens de overheid zelf de vroegst mogelijke datum van invoering 1 juli van dit jaar is, valt te betwijfelen of dit haalbaar is.

Kostenvergoeding eHerkenning.

De rechters gingen in de uitspraak ook nog in op het feit dat er voor de kosten van eHerkenning tijdelijk een vergoeding kan worden verkregen. Het bestaan van deze vergoeding is volgens de rechters voor het verplichte gebruik echter niet van belang.

Gevolgen uitspraak voor u?

Het gevolg van de uitspraak is dat de fiscus geen naheffingsaanslagen op kan leggen aan bedrijven die geen aangifte loonheffing indienen vanwege het niet beschikken van eHerkenning. Gebeurt dit toch, dan kan dit via de rechter worden teruggedraaid. Daarbij past wel de kanttekening dat de uitspraak nog aan een hogere rechter kan worden voorgelegd en dus nog niet definitief vaststaat. Het is dus op z’n minst gewaagd om uw collega blind te volgen en in soortgelijke gevallen geen aangifte te doen. Wel kunt u een al opgelegde naheffing met succes via de rechter aanvechten. Ook kunt u de verschuldigde belasting al betalen als u de omvang van het bedrag weet. U kunt daarvoor dan niet beboet worden.

De wettelijke basis ontbreekt om verplicht aangifte loonheffing te doen via eHerkenning, aldus de rechter. Deze uitspraak staat echter nog niet definitief vast (hoger beroep), dus is het de vraag of het verstandig is om de aangifte om deze reden achterwege te laten. Een al opgelegde naheffing kunt u wel om dezelfde reden aanvechten.

Geen naheffing bij belastingaangifte zonder eHerkenning
WhatsApp whatsapp