06 518 814 67
Mr. Bookkeeper - Belastingaangifte

Nieuws

Nieuws

Hypotheek eigen woning bij eigen BV blijft vaak aantrekkelijk

Hypotheekrente is in 2022 nog slechts aftrekbaar tegen maximaal 40%. In 2023 daalt dit verder naar 37%. Dit roept de vraag op of een hypotheek bij de eigen BV eigenlijk nog wel aantrekkelijk is. Waar zit eigenlijk het voordeel voor u als dga?

Populaire financieringsmogelijkheid

Als dga kunt u geld lenen van uw BV voor consumptieve uitgaven, zoals een nieuwe auto, maar ook ter financiering van uw eigen woning. Dit kan bij aankoop van de woning, maar ook als u wilt gaan verbouwen. Enkele jaren geleden was dit een zeer populaire financieringsmogelijkheid. Dit kwam doordat hypotheekrente tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting (toen 52%) aftrekbaar was, terwijl de rente laag belast werd binnen de BV.

Geen tariefsvoordeel meer

Inmiddels is dit voordeel niet meer aanwezig. De meeste aftrekposten zijn namelijk binnen de inkomstenbelasting in 2022 nog slechts aftrekbaar tegen 40% en in 2023 tegen het laagste inkomstenbelastingtarief van 37%. Omdat de gecombineerde heffing van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting op uw BV-winsten minimaal 37,87% bedraagt, roept dit de vraag op of een hypotheek bij de eigen BV inderdaad nog wel zo aantrekkelijk is. Uw fiscale voordeel wordt namelijk meer dan tenietgedaan door de belastingheffing over de rente bij de BV.

Vaak toch nog wel aantrekkelijk

Rendementsvoordeel. In de meeste gevallen zal een hypotheek bij de eigen BV nog wel aantrekkelijk zijn. Waarom? Omdat het hiervoor beschreven tariefsvoordeel niet het enige
voordeel is van een hypotheek bij de eigen BV. Zo wordt hiermee ook vaak een rendementsvoordeel behaald. Liquiditeiten die zonder rendement werden aangehouden
binnen de BV, worden hiermee risicoloos belegd. Dit levert een rendement gelijk aan de rente op de lening op. Let op. Om ergens anders eenzelfde rendement te behalen, zal er
meer risico moeten worden genomen. Op een spaarrekening valt immers niets meer te halen.

Renteopslagen bank vermijden

Daarnaast kan een gedeeltelijke financiering van uw eigen woning bij uw BV ook voordelig zijn voor de bancaire financiering op uw eigen woning. Als u namelijk meer dan 2/3 deel van de waarde van uw woning financiert bij een bank, wordt u geconfronteerd met een renteopslag. Dit betekent dat uw rente bijv. 0,2% hoger wordt. Als u 90% van de waarde financiert, komt er nog een extra opslag bij. Tip. Door nu een deel van de financiering via uw eigen BV te laten lopen, kunnen dergelijke renteopslagen worden vermeden.

Schriftelijk vastleggen

Bij het aangaan van een hypotheek bij uw eigen BV moet u een overeenkomst opmaken. Uiteraard moet u hierbij wel de fiscale en juridische vereisten volgen. Let op. Houd hierbij
rekening met de eis dat u de lening annuïtair in maximaal 30 jaar moet aflossen. Deze eis geldt alleen niet als u een hypotheek van voor 2013 oversluit naar uw BV. In dat geval mag
deze aflossingsvrij blijven.

Wetsvoorstel ‘Wet Excessief lenen …’

Eigenwoningleningen uitgezonderd

Houd ook rekening met het wetsvoorstel ‘Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat waarschijnlijk per 2023 wordt ingevoerd. Eigenwoningleningen vallen daar niet onder. Let op. Als u echter na 1 januari 2023 een eigenwoninglening bij de BV aangaat, moet er wel een recht van hypotheek worden vastgelegd. Anders telt de lening wel mee bij de vaststelling of u meer dan € 700.000 van uw BV heeft geleend.

Een rendementsvoordeel voor de BV en/of het vermijden van renteopslagen bij de bank kunnen een hypotheek bij de eigen BV aantrekkelijk maken ondanks de fiscale ontwikkelingen. Laat uw situatie doorrekenen door uw adviseur, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Hypotheek eigen woning bij eigen BV blijft vaak aantrekkelijk - Mrbookkeeper.nl
WhatsApp whatsapp