Btw op doorbelaste verzendkosten

Als u goederen verkoopt en u daarbij ook zorgt voor de bezorging bij uw klant, is de bezorging een bijkomende prestatie die opgaat in de levering van de goederen. Dit houdt in dat als u uw klant verzendkosten in rekening brengt, u ook over deze verzendkosten btw in rekening moet brengen.

Voor de verzendkosten geldt hetzelfde btw-tarief als het btw-tarief dat van toepassing is op de product(en) die u verkoopt.

Voorbeeld 1

Excl. btw Btw Incl. btw
Wandelschoenen € 100,00 € 21,00 € 121,00
Verzendkosten € 6,32 € 1,34 € 7,66
Totaal € 106,32 € 22,34 € 128,66

Niet verplicht. Natuurlijk bent u niet verplicht om de door u betaalde verzendkosten door te belasten aan uw klant. Zo kunt u er bijv. ook voor kiezen om een gedeelte van de door u betaalde verzendkosten voor eigen rekening te nemen.

Voorbeeld 2

Even teruggaan naar voorbeeld 1. U laat uw klant in plaats van € 7,66 verzendkosten (inclusief 21% btw), € 6,32 verzendkosten (inclusief 21% btw) betalen. Over deze € 6,32 draagt u 21/121 × € 6,32 = € 1,10 btw af. Omdat u over de verzendkosten geen btw heeft betaald, maar wel btw moet afdragen, kost het verzenden u uiteindelijk € 1,10.

Voorbeeld 3

Excl. btw Btw Incl. btw
Wandelschoenen € 100,00 € 21,00 € 121,00
Boek € 18,35 € 1,65 € 20,00
Verzendkosten € 4,24 € 0,76 € 5,00
Totaal € 122,59 € 23,41 € 146,00

Levert u goederen waarvoor verschillende btw-tarieven gelden, dan berekent u de btw over de verzendkosten naar verhouding van de vergoedingen exclusief de verzendkosten.

Om de verzendkosten in verhouding te berekenen moet u eerst het totaalbedrag van de goederen exclusief btw berekenen.

Excl. btw
Wandelschoenen € 100,00
Boek € 18,35
Totaal € 118,35

Vervolgens berekent u de verhouding van de vergoedingen:

Percentage
Wandelschoenen 84,5%
Boek 15,5%

Nu weet u dat 84,5% van de verzendkosten zijn belast met 21% btw en 15,5% met 9% btw.

Excl. btw Btw Incl. btw
Wandelschoenen € 100,00 € 21,00 € 121,00
Boek € 18,35 € 1,65 € 20,00
Verzendkosten met 21% btw € 3,58 € 0,75 € 4,33
Verzendkosten met 9% btw € 0,66 € 0,06 € 0,72
Totaal € 122,59 € 23,46 € 146,05

In de praktijk levert dit nog wel eens problemen op, omdat de software dit niet aankan. In dat geval wordt het hoogste tarief vaak als praktische oplossing gebruikt. Weliswaar is dit in strijd met de wet, maar dit zal in de praktijk geen risico opleveren. Let op: levert u aan ondernemers, dan zou de Belastingdienst heel strikt genomen de voorbelasting op de verzendkosten deels kunnen weigeren.

Levert u goederen waarvoor verschillende btw-tarieven gelden, dan berekent u de btw over de verzendkosten naar verhouding van de vergoedingen voor deze goederen en hun btw-tarief exclusief de verzendkosten.