Als de Belastingdienst kan aantonen dat u nimmer in staat zult zijn om een grote rekening-courantschuld bij uw eigen BV terug te betalen, is er sprake van een belaste dividenduitkering. Zelfs als de Belastingdienst eerst uw aangifte gewoon volgt.

Wat speelde er onlangs bij de rechter?