Boekenonderzoek

Bij een onderneming werd door de Belastingdienst een controle ingesteld (boekenonderzoek). Daaropvolgend is door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een strafrechtelijk onderzoek verricht naar belastingfraude.

De woning en het bedrijfspand werden doorzocht. Daarbij werd er beslag gelegd op de digitale en fysieke administratie. De FIOD heeft geconstateerd dat er te weinig btw (omzetbelasting) is opgegeven. Het vermoeden bestaat dat er met opzet veel lagere bedragen zijn ingevuld. Gedurende bepaalde perioden zijn er geen aangiften omzetbelasting ingediend.

Indicaties voor fraude

Indicaties voor fraude zijn vooral de omschrijvingen bij transacties op de bankrekening die aanleiding zijn tot de verdenking dat de werkelijk behaalde omzet veel hoger is dan blijkt uit de aangiften. Regelmatig contante bedragen gestort. Ook een indicatie voor fraude voor de FIOD is dat deze heeft geconstateerd heeft dat er regelmatig contante bedragen zijn gestort.

Ingediende facturen vielen op bij controle

In een andere zaak die recentelijk speelde, kreeg de FIOD ook een signaal van de Belastingdienst. Deze signalering was aanleiding voor de FIOD om een onderzoek te starten naar omzetbelastingfraude en valsheid in geschrifte. Gedurende de belastingcontrole vielen de ingediende facturen op. Een aantal ondernemingen waarmee men aangaf zaken te hebben gedaan, leek echter de ingediende facturen niet te kennen.

Facturen klopten niet

Een andere indicatie dat er fraude gepleegd werd, was dat de nummers en de bedragen op de facturen niet klopten, plus dat de bedragen die op de facturen vermeld stonden, niet werden overgemaakt naar de betreffende ondernemingen waarmee men aangaf zaken te hebben gedaan. De bedragen waren overgemaakt naar rekeningen van de verdachte ondernemer of bekenden van haar. De FIOD vermoedt op basis hiervan dus dat de ondernemer onterecht omzetbelasting terugvorderde.

Valse facturen

Om de voorbelasting terug te vorderen zijn vermoedelijk tientallen valse facturen opgemaakt en aangeleverd bij de Belastingdienst. Fraude-indicaties zijn bijv. verdachte banktransacties (dat de werkelijke omzet hoger is dan wat aangegeven is), regelmatige stortingen van contante bedragen, enz.

Conclusie

De FIOD is belast met de opsporing van belastingfraude en heeft verschillende indicaties voor fraude geïdentificeerd, waaronder verdachte banktransacties, regelmatige stortingen van contante bedragen, en onjuiste facturen. Bedrijven die zich schuldig maken aan omzetbelastingfraude worden vaak geconfronteerd met boetes en strafrechtelijke vervolging. Het is daarom belangrijk voor ondernemers om hun fiscale verplichtingen correct en tijdig na te leven, en om ervoor te zorgen dat hun administratie op orde is en hun facturen correct zijn opgesteld.