Onttrekkingen

Van uitgaven die een ondernemer doet, moet hij in de eerste plaats bepalen of hij deze vanuit zakelijke overwegingen doet of vanuit persoonlijke overwegingen. Of het noodzakelijk is om bepaalde kosten voor de onderneming te maken, wordt voornamelijk bepaald door de ondernemer en zijn subjectieve inzicht. Bij de meeste uitgaven zal dit direct duidelijk zijn en niet tot discussie leiden. Overheerst het privékarakter, dan kunnen de uitgaven niet ten laste van de winst komen en is er sprake van een onttrekking. Discussie kan vooral ontstaan bij uitgaven met een gemengd karakter, zoals kosten van verteer.