Skip to main content Skip to search

Posts by mrbookkeeper

Verzendkosten op de factuur, welk btw-tarief?

Btw op doorbelaste verzendkosten

Als u goederen verkoopt en u daarbij ook zorgt voor de bezorging bij uw klant, is de bezorging een bijkomende prestatie die opgaat in de levering van de goederen. Dit houdt in dat als u uw klant verzendkosten in rekening brengt, u ook over deze verzendkosten btw in rekening moet brengen.

Read more

Zakelijke kosten of privékosten?

Onttrekkingen

Van uitgaven die een ondernemer doet, moet hij in de eerste plaats bepalen of hij deze vanuit zakelijke overwegingen doet of vanuit persoonlijke overwegingen. Of het noodzakelijk is om bepaalde kosten voor de onderneming te maken, wordt voornamelijk bepaald door de ondernemer en zijn subjectieve inzicht. Bij de meeste uitgaven zal dit direct duidelijk zijn en niet tot discussie leiden. Overheerst het privékarakter, dan kunnen de uitgaven niet ten laste van de winst komen en is er sprake van een onttrekking. Discussie kan vooral ontstaan bij uitgaven met een gemengd karakter, zoals kosten van verteer.

Read more